7 leuke communicatie spellen om elkaar beter te begrijpen

Communicatie is een essentieel onderdeel van ons leven. Of het nou op de werkvloer is of in de privésfeer; het leven is een stuk aangenamer als je goed met elkaar communiceert.

Maar goed en duidelijk communiceren vormt voor veel mensen ook een uitdaging. Zelfs leidinggevenden hebben er regelmatig moeite mee. Sterker nog; hoe beter men denkt te zijn in communiceren, hoe slechter dit in de realiteit vaak blijkt te zijn.

Een onderzoek van de Universiteit van Chicago heeft uitgewezen dat wanneer proefpersonen met iemand praatte die ze goed kenden, ze in feite net zo goed communiceerden als met vreemden.

“Het probleem bij communiceren met vrienden is dat we meestal vooraf al een bepaalde voorkennis of inzichten hebben. Met vrienden heb je daardoor vaak de illusie dat je iemand begrijpt in plaats van dat we die persoon daadwerkelijk écht begrijpen” , aldus coauteur van de studie Nicholas Epley.

George Bernard Shaw had gelijk toen hij het volgende beweerde: “Het grootste probleem in communicatie is de illusie dat het reeds heeft plaatsgevonden.”

Slechte communicatie heeft namelijk consequenties. Deze kunnen onschuldig zijn zoals het missen van een bioscoop afspraakje met een vriend, maar ook serieuzer zoals het missen van een deadline op het werk. Er zijn negatieve gevolgen wanneer we niet alle noodzakelijke informatie te horen krijgen of ze juist zélf niet kenbaar maken.

Het goede nieuws? Dat is dat je kan leren om succesvol te communiceren. Het is net zoals alle andere vaardigheden: oefening baart kunst!

Hieronder volgen 7 spellen om de communicatie skills van jou en jouw werknemers te verbeteren.

1
Kaarten Handelen

Voor Kaarten Handelen heb je tenminste 3 groepjes nodig van 3 tot 4 personen. Elk team krijgt een envelop met daarin haar aandeel van een geschud kaartspel. De teams moeten vervolgens met elkaar in ruilhandel om het kaartspel zo compleet mogelijk zien te maken. Het team dat binnen de vooraf afgesproken tijdslimiet de meeste setjes bij elkaar heeft verzameld wint.

a brain connected to a heart

Dit spel is zeer geschikt omdat je als deelnemer werkt aan je onderhandel skills en je inlevingsvermogen, twee zeer belangrijke componenten van effectieve communicatie.

Goed kunnen onderhandelen helpt vanzelfsprekend om tot het meest succesvolle resultaat te komen. Door dit spel leer je ook gelijk om te gaan met het behalen van minder gewenste resultaten.

Door je inlevingsvermogen te verbeteren ben je eerder in staat dingen vanuit iemand anders zijn of haar perspectief zien. Hierdoor leer je om je communicatie beter af te stemmen op de ander. Niet iedereen communiceert hetzelfde, het beter leren begrijpen van de communicatiestijl van een ander en jezelf hierop weten aan te passen is de sleutel tot succes.

2
Het Blinddoek Spel

Voor dit spel moet de groep onderverdeeld worden in tweetallen. Per tweetal moet één persoon geblinddoekt een route met obstakels gaan afleggen. De geblinddoekte persoon moet zichzelf hierbij oriënteren aan de hand van verbale aanwijzingen van het andere groepslid.

Dit spel draait om vertrouwen, goed luisteren en het geven van de juiste instructies. Onderling vertrouwen tussen de teamleden is cruciaal om effectief met elkaar te communiceren. Een gebrek aan onderling vertrouwen creëert daarentegen vaak achterdocht.

Het geven van duidelijke instructies is een echte must in technische klantenservice. Wanneer een klant de technische aanwijzingen niet goed begrijpt, is het erg verleidelijk om de uitleg te verduidelijken met nog meer woorden. Dit is echter een bekende valkuil.

Free Guide to Professional Communication in Customer Support

Download our free guide and master professional customer communication across channels.

Get your guide

De realiteit in de klantenservice is dat hoe méér woorden je gebruikt, hoe meer verward de klant uiteindelijk wordt. Beknoptheid en een zorgvuldig gekozen woordgebruik zijn de sleutel tot duidelijke communicatie.

Lisa McLeod legt het goed uit in haar artikel over effectieve communicatie: “Té veel informatie delen vermindert je impact. Vooral als je dit ook nog eens doet in lange en langzaam opgedreunde zinnen, zoals de leraar van Charlie Brown uit de stripreeks Peanuts.”

3
Blokken Bouwen

De benodigdheden voor dit spel zijn een team van 4 personen en 2 identieke sets bouwblokken. Eén persoon is de directeur, één de bouwer, één de loper en de laatste de observeerder.

rubik's cube

De directeur en de bouwer zitten tegenover elkaar in de kamer met de ruggen naar elkaar toe. De directeur moet met de blokken een eigen constructie bouwen en vervolgens proberen deze zo duidelijk mogelijk te omschrijven aan de loper. De loper moet deze omschrijving vervolgens overbrengen aan de bouwer, die aan de andere kant van de kamer zit. De bouwer moet dan aan de hand van deze aanwijzingen proberen de constructie van de directeur zo nauwkeurig mogelijk na te bouwen.

Voor dit spel moet je goed verbaal kunnen omschrijven en duidelijke instructies kunnen geven. Bovendien moet er samengewerkt worden als een echt team en is er een duidelijke taakverdeling. Een taakverdeling helpt bij het efficiënt afronden van projecten. Blokken Bouwen bevordert samenwerking, effectieve communicatie en onderling vertrouwen.

Als je team uit meer personen bestaat kan de groep opgesplitst worden in meerdere teams. Na afloop kan er gekeken worden welk team de opdracht het beste heeft uitgevoerd en waarom. Als je een kleiner team hebt kan de directeur rechtstreeks aanwijzingen geven aan de bouwer.

4
Crazy Comic

Voor Crazy Comic, afkomstig uit het boek 104 Activities that Build van Alanna Jones, moet de groep opgedeeld worden in gelijke teams. Bij dit spel moet ieder team een eigen stripverhaal verzinnen.

Elk persoon is verantwoordelijk voor één afbeelding van het stripverhaal. De lengte van de strip hangt dus af van hoeveel personen er in de groep zitten (een team van drie personen maakt bijvoorbeeld een stripverhaal van drie afbeeldingen). Elk team moet binnen een vooraf afgesproken tijdslimiet bepalen waar het stripverhaal over zal gaan, wie wat gaat tekenen, etc.

Alles moet van tevoren tot in detail besproken worden omdat er vanaf het moment dat er begonnen is met tekenen geen interactie tussen de teamleden meer is toegestaan. De teamleden mogen tijdens het tekenen ook beslist niet van elkaar zien wat ze aan het tekenen zijn. Als iedereen klaar is komen de verschillende teams bij elkaar en worden de verschillende stripverhalen besproken.

Crazy Comic is een leerzaam spel omdat het samenwerken, normalisatie en coördinatie bevordert. De meest effectieve teams zijn zelfstandig en functioneren met minimale hulp en bijsturing van leidinggevenden. Het is een uitstekend spel om te oefenen met samenhang van visie ondanks de verschillende lagen van samenwerking.

Dit spel kan ook gespeeld worden wanneer teamleden zich op verschillende locaties bevinden. Ze kunnen de afspraken over het stripverhaal maken via de telefoon of skype.

5
Met Z’n Vieren

Dit spel speelt zich af in een kamer met zittende mensen, waarvan er telkens vier moeten staan. Deze vier personen mogen in totaal slechts 10 seconden staan; daarna moeten ze gaan zitten en worden ze onmiddellijk vervangen door anderen uit de groep.

football and a goal post

De moeilijkheid van dit spel zit in het feit dat er niet gesproken mag worden. Alle communicatie over wie er gaat staan of zitten vindt non-verbaal plaats. Het doel van het spel is om de ronde zo lang mogelijk gaande te houden.

Bij ‘Met Z’n Vieren’ oefen je met non-verbaal communiceren. Non-verbale communicatie is essentieel in de sales sector. Collega’s kunnen elkaar op deze manier helpen terwijl ze ook de klant erbij betrokken houden.

Bij dit spel oefenen de teamleden om met elkaar samen te werken en leren ze elkaar beter kennen. Hierdoor kunnen ze straks in de praktijk, wanneer het er echt om gaat, als team coherent en kordaat optreden.

Dit spel werkt het best in grote groepen. Hoe groter de groep, hoe beter de non-verbale communicatie moet zijn. Doordat het spel zo eenvoudig is kan het bijna overal gespeeld worden.

6
De Cirkel

Bij dit spel wordt de groep onderverdeeld in tweetallen, waarvan steeds één persoon geblinddoekt wordt. Het geblinddoekte teamlid moet op basis van aanwijzingen van het andere groepslid een specifiek item uit het midden van een cirkel ophalen.

Dit wordt steeds ingewikkelder naarmate er andere teams op het toneel verschijnen en met hetzelfde doel de cirkel betreden. Na een tijdje wordt het spel zelfs onmogelijk, simpelweg omdat er te veel teams aan het spel deelnemen.

Voor ‘De Cirkel’ is uiterste focus vereist. Door dit spel leer je ook om effectief samen te werken, zodat je in de praktijk sneller en als een écht samenhangend team kan opereren. Leren focussen is belangrijk om je te leren concentreren op de persoon met wie je communiceert, ondanks eventuele afleidingen.

Dit spel werkt het best met zo veel mogelijk mensen, zodat het lekker moeilijk wordt. Hoe groter de chaos op het eind, hoe beter!

7
Het Misverstand

Bij dit spel moeten twee personen rug aan rug tegen elkaar gaan zitten. De eerste persoon heeft een object gekregen en moet dit beschrijven (uiteraard zonder expliciet te zeggen wat het object is) aan persoon B. Persoon B moet op basis van deze beschrijving het voorwerp vervolgens proberen te gaan tekenen.

‘Het Misverstand’ spoort aan tot creatieve communicatie. Door te zoeken naar creatieve manieren om iets te beschrijven leer je om problemen op een vindingrijke manier te lossen. Communicatie is nooit hetzelfde. Creativiteit is een vereiste om keer op keer op een effectieve manier in te spelen op de ontstane situatie.

Dit spel kan gespeeld worden met meerdere tweetallen. De winnaar kan bepaald worden aan de hand van welk tweetal uiteindelijk de meest accurate tekening heeft.

Communicatie spellen – de sleutel tot betere communicatie

Het oefenen van communicatie zou naar onze mening een vast onderdeel moeten zijn van zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling. Deze communicatie spellen zijn zeer goed om regelmatig eens met je team uit te voeren. Ze zijn zeer nuttig om de allerbelangrijkste vaardigheden die men nodig heeft om goed en effectief met elkaar te communiceren nog eens extra aan te scherpen.